Keklicek Köyünün Tarihçesi

 

Köyün tarihçesi hakkında yazılı kaynaklar bulunmamak ile birlikte, yaşlılardan edinilen bilgilere göre KEKLİCEK köyü’nün temelleri 1705 yılında Ali KETKÜDA tarafından atıldığı rivayet edilmektedir. Rivayete göre; bu tarihten bir kaç yıl sonra köye bir kabile daha  gelerek Ali KETKÜDA’ya komşu olmuş ve Ali KETKÜDA’da bu  kabileye  yeni anlamına gelen ACER komşu demiştir ve kabile bundan böyle ACERLER olarak anılmıştır. Aynı yıllarda köye gelip yerleşen bir başka kabilenin reisinin esmer olmasından dolayı bunlara da KARABEKİRLER denilmiştir. Bir kaç yıl içerisinde İbiş adında bir aile gelerek köyümüze yerleşmiştir. Bunlara da İBİŞLER denilmiştir. Çorum’dan da  gelen aileler olmuştur. Köy halkı o tarihlerde geçimlerini deve taşımacılığı yaparak ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilikle sağlamışlardır. 

Günümüzde ise şeker pancarı, tahıl ürünleri (buğday, arpa, yulaf, mercimek… v.b), yonca yetiştiriciliği ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadırlar. 1965'li yıllarda hızlı nüfus artışı ve geçim sıkıntısı köy halkını Avrupa'ya çalışmak amacıyla göçe zorlamıştır. 1980'li yıllarda Avrupa'ya vize uygulaması başladığı için çoğunluk AVRUPA ve çoğunluk Kayseri, olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sivas ve Mersin gibi iş olanakları yüksek olan şehirlere göç etmişlerdir. Ayrıca köy genç nüfusu Yüksek Tahsil yapmak için büyük şehirlere göç etmiştir.

             Faaliyetlerimiz:

             Şu an ki köy Muhtarı Sayın Ahmet Turan ÖZTÜRK'ün köyümüze yaptığı hizmetler özetle şöyledir;

          - Kanalizasyon sistemi yapılmış,

          - Köy içi yollar genişletilmiş,

          - 96 Milyar değerinde 10020 m2 Kilittaş döşenmiş ve

          - Köy yollarına 6585m2 Kilittaş döşenecektir(ödenek tahsisatı gerçekleştirilmiştir.).

          -Telefon direklerinin kaldırılarak K.T.S(Kablosuz Telefon Sistemi)'ne geçiş yapılması için gerekli makamlara              müracaat yapılmıştır.

          - Çocuk Parkı yapılması amacıyla alan belirlenmesi(500m2) ve gerekli makamlara istekte bulunulmuştur.

          - Çevre köy yollarının Köy Yolumuza bağlanması için istemde bulunulmuştur.

          - Kırmızı Bayır gibi önemli mıntıkaların ağaçlandırılması için ilgili makamlara başvuru yapılmıştır.

 

             Yapılacak Hizmetler;

          -Su yetersizliğinden dolayı akarsuyun şebekeye katılması için sondaj çalışması yapılacaktır.

        -Telefon direklerinin kaldırılarak K.T.S(Kablosuz Telefon Sistemi)'ne geçiş yapılması için gerekli çalışmalar            devam ettirilecektir.

         - Olası bir Erozyon tehlikesini önlemek için, derelerin ıslah çalışmaları sürdürülecektir.

         - Çocuk Parkı yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

         - Çevre köy yollarının Köy Yolumuza bağlanması çalışmalarına devam edilecektir.

        - Ağaçlandırma ile ilgili müracaat takip edilecektir.

        - Eski  Okulların Düğün salonu, Misafirhane gibi Sosyal Tesislere dönüştürülmesi çalışmaları yapılacaktır.

       - Köyün içerisindeki Viranelerin yıkılarak köyün daha güzel bir çevreye kavuşması için gerekli düzenlemeler            yapılacaktır.

 

Ana Sayfa